Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail

Societatea civilă Profesională de Executori Judecătorești Nichitoi și Handiuc

este înregistrată în Registrul executorilor judecătoreşti ţinut de primul-grefier al Curţii de Apel Iaşi.

Competenţa teritorială este pe toată raza Curţii de Apel Iaşi.

Servicii oferite de Societatea civilă Profesională de Executori Judecătorești Nichitoi și Handiuc

  • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

  • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;

  • Comunicarea actelor de procedură;

  • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

  • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească;

  • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

  • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă;

  • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;

  • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorilor judecătoreşti.