Servicii oferite de

Societatea civilă Profesională de Executori Judecătorești Nichitoi, Handiuc și Plumbu

 

 

  • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

  • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;

  • Comunicarea actelor de procedură;

  • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

  • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească;

  • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

  • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă;

  • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;

  • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorilor judecătoreşti.